Certificare ISO 27001

Standard de referință SR ISO/CEI 27001:2013

Standardul conține cerințe generice pentru sistemele de management ale securității informației și sunt destinate aplicării de catre organizații, indiferent de tipul, mărimea și produsul furnizat, în contextul general al riscurilor de afaceri ale organizației.

Certificare ISO 9001

Standard de referință SR EN ISO 9001:2015

Standardul conține cerințe generice pentru sistemele de management al calității și sunt destinate aplicării de către toate organizațiile, indiferent de tipul, mărimea și produsul furnizat. Implementand acest standard, organizațiile au posibilitatea să demonstreze capabilitatea lor de a furniza consecvent produse și servicii care satisfac cerintele clientilor, dar și cerintele legale și reglementate aplicabile. Atunci cănd una sau mai multe cerințe de la capitolul 8 ale acestui standard nu pot fi aplicate datorită naturii unei organizații și a produsului sau, acestea pot fi luate in considerare pentru excludere.

Certificare ISO 14001

Standard de referință SR EN ISO 14001:2015

Standardul conține cerințe generice pentru sistemele de management de mediu și este destinat aplicării de către toate organizațiile care doresc să-și gestioneze responsabilitățile de mediu într-un mod sistematic și le ajută să-și obțină rezultatele intenționate referitoare la performanțele de mediu, conformarea cu legislația și alte cerințe de mediu și la îndeplinirea obiectivelor de mediu. Standardul nu stabilește cerințe absolute pentru performanța de mediu pentru o organizație, cu excepția angajamentelor rezultate din politica sa de mediu de a se conforma cu legislația și alte cerințe de mediu aplicabile, de prevenire a poluării și de îmbunatățire continuă.

Certificare ISO 45001

Standard de referință SR ISO 45001:2018

Standardul conține cerințe generice pentru sistemele de management al sănătății și securității in munca și sunt destinate aplicării de către toate organizațiile care doresc să-și țină sub control propriile riscuri pentru angajați și alte părți interesate care ar putea fi expuse la pericole asupra sănătății și securității în munca. Standardul nu stabilește criterii specifice pentru performanța sanătății și securității in muncă și nu conține specificații detaliate pentru proiectarea unui sistem de management.

Autorizații ANRE

Standarde ridicate în proiectare și execuție instalații electrice

• Atestatul nr. 21105 de tip A3 pentru încercări de echipamente și instalații electrice în vederea certificării conformității tehnice a centralelor electrice în raport cu normele tehnice aplicabile;
• Atestatul nr. 21355 de tip D1 pentru proiectare de linii electrice aeriene şi subterane cu orice tensiuni nominale standardizate;
• Atestatul nr. 21356 de tip E1 pentru proiectare de posturi de transformare staţii electrice şi de instalaţii aparţinând părţii electrice a centralelor cu orice tensiuni nominale standardizat;
• Atestatul nr. 21357 de tip C2A pentru "executare de linii electrice, aeriene sau subterane, cu tensiuni nominale de 0,4 kV + 20 kV, posturi de transformare cu tensiunea nominală uperioară de cel mult 20 kV, staţii de medie tensiune, precum şi partea electrică de medie tensiune a staţiilor de înaltă tensiune.

Garantăm calitatea serviciilor.

Dorești să începi un proiect în siguranță?