Termeni și Condiții de utilizare a site-ului web

IMPORTANT!

Vă rugăm să citiți cu atenție Acești termeni și condițiile de utilizare a site-ului www.thinkblu.ro și al aplicațiilor integrate. În cazul în care nu găsiți informațiile căutate vă rugăm să le solicitați la adresa de mail office@thinkblu.ro. Utilizând site-ul vă exprimați acordul cu Termeni și Condițiile prezentate.

1. Definiții și termeni

1.1. www.thinkblu.ro – este marcă înregistrată a S.C. THINKBLU SOLUTION S.R.L, cu sediul în București, Sector 6, Str. SG Constantin Apostol, Nr.16A, Subsol 1, Ap.5, înregistrată la Registrul Comerțului cu numărul J40/17180/2020, C.I.F. RO 40197719, numit pe parcursul acestor termeni și condiții ThinkBlu.ro . 

1.2.Vânzator/ /Prestator de servicii – S.C. THINKBLU SOLUTION S.R.L., cu sediul în Bucuresti, Sector 6, Str. SG Constantin Apostol, Nr.16A, Subsol 1, Ap.5, înregistrată la Registrul Comerțului cu numărul J40/17180/2020, C.I.F. RO 40197719, numit pe parcursul acestor termeni și condiții ThinkBlu.ro . 

1.3.Cumpărător – poate fi orice persoană fizică care are vârsta peste 18 ani-pentru a putea lansa o Rezervare/Promisiune de cumpărare sau persoană juridică sau orice entitate juridică care accesează www.thinkblu.ro și efectuează o Rezervare sau o promisiune de cumpărare. 

1.4.Client – poate fi orice persoana fizică care are vârsta peste 18 ani sau persoană juridică care are sau obține acces la CONTINUT, prin orice mijloc de comunicare pus la dispoziție de către S.C. THINKBLU SOLUTION S.R.L. (electronic, telefonic, etc) sau în baza unui acord de utilizare existent între S.C.THINKBLU SOLUTION S.R.L. și acesta. 

1.5.Utilizator – orice persoana fizică care are vârsta peste 16 ani sau persoană juridică care accesează www.thinkblu.ro și care și-a dat acordul cu privire la clauzele specifice site-ului din secțiunea Termeni și Condiții Generale. 

1.6.Site – adresa web www.thinkblu.ro și subdomeniile acestuia inclusiv sistemul de comunicare on-line.

1.7.Rezervare/Promisiune de cumpărare– un document electronic ce intervine ca formă de comunicare între Vânzător/Prestator de servicii și Cumpărător prin care Cumpărătorul transmite Vânzătorului /Prestatorului de servicii, prin intermediul Site-ului intenția sa de a face o rezervare/promisiune de cumpărare pentru un serviciu sau mai multe servicii de pe Site.

1.8.Produse și Servicii – orice produs sau serviciu, listat pe site-ul  www.thinkblu.ro, inclusiv  Produsele menționate in Comandă, care urmează a fi furnizate de către Vânzător/Prestator de servicii , Cumpărătorului ca urmare a Contractului încheiat.

1.9.Campanie – acțiunea de a expune in scop comercial, un număr finit de Produse și/sau Servicii având un stoc limitat și predefinit, pentru o perioadă limitată de timp stabilită de către Vânzător/Prestator de servicii .

1.10.Contract – reprezintă contractul la distanta încheiat între Vânzător/Prestator de servicii  și Cumpărător, fără prezența fizică simultană a Vânzătorul/Prestatorul de servicii și a Cumpărătorului, încheiat prin plasarea efectivă a comenzii de Produse către Vânzător/Prestator de servicii .

1.11.Conținut

 •  toate informațiile de pe Site care pot fi vizitate, vizualizate sau altfel accesate prin utilizarea unui echipament electronic;
  •    conținutul oricărui e-mail trimis Cumpărătorilor de către Vânzător/Prestator de servicii prin mijloace electronice și/sau orice alt mijloc de comunicare disponibil;
  •    orice informație comunicată prin orice mijloc de către un angajat/colaborator al Vânzător/Prestator de servicii ului, Cumpărătorului, conform informațiilor de contactare, specificate sau nu de către acesta;
  •    informații legate de Produsele și/sau tarifele practicate de Vânzător/Prestator de servicii  într-o anumită perioadă;
  •    informații legate de Produsele și/sau Serviciile și/sau tarifele practicate de către un terț cu care Vânzător/Prestator de servicii lu are încheiate contracte de parteneriat, într-o anumită perioadă;
  •    date referitoare la Vânzător/Prestator de servicii , sau alte date privilegiate ale acestuia.

 1.12.Comunicări Comerciale – mijloc de informare periodic, exclusiv electronic, orice tip de mesaj trimis (cum ar fi: e-mail/SMS/telefonic/mobile push, etc.)  conținând informații generale și tematice, informații cu privire la produse similare sau complementare cu cele pe care le-ați achiziționat, informații cu privire la oferte sau promoții, informații referitoare la alte comunicări comerciale cum ar fi cercetări de piața și sondaje de opinie.

 1.13.Tranzacție – încasarea sau rambursarea unei sume rezultată din vânzarea unui Bun și/sau Serviciu de către S.C. THINKBLU SOLUTION S.R.L., Cumpărătorului, prin utilizarea serviciilor procesatorului de carduri agreat de către Vânzător/Prestator de servicii, sau prin alte metode de plată, indiferent de modalitatea de livrare.

1.14.Specificații – toate specificațiile și/sau descrierile Produselor și Serviciilor așa cum sunt precizate in descrierea acestora.

2. Condiții generale de utilizare a site-ului web

2.1. Informații despre site

 2.1.1. Site-ul web www.thinkblu.ro este proprietatea firmei S.C. THINKBLU SOLUTION S.R.L., cu sediul în Bucuresti, Sector 6, Str. SG Constantin Apostol, Nr.16A, Subsol 1, Ap.5, înregistrată la Registrul Comerțului cu numărul J40/17180/2020, C.I.F.  RO 40197719, numit pe parcursul acestor termeni și condiții ThinkBlu.ro .

Adrese de contact:  în Bucuresti, Sector 6, Str. SG Constantin Apostol, Nr.16A, Subsol 1, Ap.5

email: office@thinkblu.ro

 2.1.2. www.thinkblu.ro este un portal web de promovare a serviciilor prestate de compania THINKBLU SOLUTION S.R.L..

2.2. Proprietatea intelectuală

 2.2.1. Conținutul, astfel cum este definit în preambul, incluzând dar nelimitând-se la logo-uri, reprezentări stilizate, simboluri comerciale, imagini statice, imagini dinamice, text și/sau conținut multimedia prezentate pe Site, sunt proprietatea exclusivă a S.C. THINKBLU SOLUTION S.R.L., acestuia fiindu-i rezervate toate drepturile obținute in acest sens in mod direct sau indirect (prin licențe de utilizare și/sau publicare).

2.2.2. Clientului/Cumpărătorului/Vizitatorului NU ii este permisă copierea, distribuirea, publicarea, transferul către terțe părți, modificarea și/sau altfel alterarea, utilizarea, legarea la, expunerea, includerea oricărui Conținut in orice alt context decât cel original intenționat de  S.C. THINKBLU SOLUTION S.R.L., includerea oricărui Conținut în afara Site-ului, îndepărtarea însemnelor care semnifică dreptul de autor al  S.C. THINKBLU SOLUTION S.R.L. asupra Conținutului precum și participarea la transferul, vânzarea, distribuția unor materiale realizate prin reproducerea, modificarea sau afișarea Conținutului, decât cu acordul scris expres al S.C. THINKBLU SOLUTION S.R.L..

2.2.3. Orice Conținut la care Clientul/Cumpărătorul/Vizitatorului are și/sau obține acces prin orice mijloc, se află sub incidența Documentului, în cazul in care Conținutul nu este însoțit de un acord de utilizare specific și valid încheiat intre  S.C. THINKBLU SOLUTION S.R.L. și acesta, și fără nicio garanție implicit sau expres formulată din partea  S.C. THINKBLU SOLUTION S.R.L. cu referire la acel Conținut.

2.2.4. Clientul/Cumpărătorul/Vizitatorul poate copia, transfera și/sau utiliza Conținut numai in scopuri personale sau non-comerciale, numai în cazul în care acestea nu intră în conflict cu prevederile Documentului.

2.2.5. În cazul în care  S.C. THINKBLU SOLUTION S.R.L. conferă Clientului/Cumpărătorului/Vizitatorului dreptul de a utiliza sub formă descrisă într-un acord de utilizare distinct, un anumit conținut, la care Clientul/Cumpărătorul are sau obține acces în urma acestui acord, acest drept se extinde numai asupra acelui sau acelor conținuturi definite în acord, numai pe perioada existentei acestuia sau acestor conținuturi pe site sau a perioadei definite in acord, conform condițiilor definite, în cazul in care acestea există și nu reprezintă un angajament contractual din partea  S.C. THINKBLU SOLUTION S.R.L. pentru respectivul Client/Cumpărător sau oricare alt terț care are/obține acces la acest conținut transferat, prin orice mijloc și care ar putea fi sau este prejudiciat in orice mod de pe urma acestui conținut, în timpul sau după expirarea acordului de utilizare.

2.2.6. Niciun Conținut transmis către Client sau Cumpărător, prin orice mijloc de comunicare (electronic, telefonic, etc) sau dobândit de acesta prin accesare, vizitare și/sau vizualizare nu constituie o obligație contractuală din partea  S.C. THINKBLU SOLUTION S.R.L.   și/sau al angajatului/prepusului  S.C. THINKBLU SOLUTION S.R.L.  care a mijlocit transferul de Conținut, în cazul în care aceasta există, față de respectivul conținut.

2.2.7. Este interzisă orice utilizare a Conținutului în alte scopuri decât cele permise expres prin prezentul Document sau de acordul de utilizare care îl însoțește, în cazul în care acesta există. 

2.3. Suspendarea accesului

www.thinkblu.ro poate, fără orice alta notificare sau formalitate și fără ca acest lucru sa necesite explicarea atitudinii sale, să suspende sau sa blocheze accesul dvs. la conținutul site-ului sau la o parte a acestui conținut. 

2.4. Schimbări ale site-ului

www.thinkblu.ro își rezerva dreptul de a suspenda, modifica, adaugă sau șterge in orice moment porțiuni ale conținutului sau. De asemenea, www.thinkblu.ro își rezerva dreptul de a restricționa accesul utilizatorilor la o parte sau la întregul sau conținut. 

2.5. Responsabilități

Din păcate, nici o transmisie de date prin intermediul internetului nu poate fi garantată a fi 100% sigură. In consecință, în ciuda eforturilor noastre de a vă proteja informația personală, www.thinkblu.ro nu poate asigura sau garanta securitatea informațiilor transmise de dvs. către noi, către și de la serviciile noastre online. Vă avertizam așadar ca orice informație trimisa către noi se va face pe propriul dvs. risc. 

2.6. Publicitatea și conținutul furnizat de alte parți

Anumite parți ale conținutului publicat pe www.thinkblu.ro pot sa fie furnizate de terțe persoane/parteneri comerciali cu care www.thinkblu.ro are relații contractuale in acest sens. De asemenea, in interiorul conținutului www.thinkblu.ro pot fi incluse secțiuni publicitare in care se vor afișa mesaje publicitare ale unor terțe persoane/parteneri comerciali. www.thinkblu.ro nu este responsabil in nici o măsura asupra conținutului furnizat de terțe persoane/parteneri comerciali, indiferent ca acesta este publicitar sau nu. De asemenea, www.thinkblu.ro nu este responsabil de conținutului paginilor externe la care se face trimitere din interiorul sau. 

2.7. Modificarea prezentelor Termene și Condiții

www.thinkblu.ro își rezervă dreptul să schimbe acești termeni, modificând verșiunea și data adoptării noului regulament fără îndeplinirea unor alte formalități. Atunci când acești termeni se vor modifica, www.thinkblu.ro vă va putea notifica prin intermediul e-mail-ului sau printr-un mesaj sms la numărul furnizat de dvs. și/sau prin publicarea în prima pagina a site-ului, a unui link care face trimitere la noua formă a prezentului document. Accesul in site și folosirea serviciilor noastre după momentul notificării sau al afișării link-ului privind schimbările pe prima pagina a site-ului implică faptul că v-ați dat acordul asupra noilor termeni. 

2.8. Legea guvernantă

Drepturile și obligațiile părților, impuse de prezentele termene și condiții, precum și toate efectele juridice pe care le produce prezentul acord vor fi interpretate și guvernate de legea română in vigoare. Orice litigiu care are ca obiect acest acord va fi adus spre soluționare in fața unui arbitru, iar în condițiile in care pârțile nu cad de acord asupra numirii unui arbitru in termen de 15 zile de la notificarea litigiului, competența va reveni instanțelor românești din București – sediul S.C. THINKBLU SOLUTION S.R.L..

2.9. Prelucrarea datelor cu caracter personal

Vă rugăm să parcurgeți  Politica de Confidențialitate cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal, care face parte din prezentul Document. 

2.10. Folosirea Cookie-Urilor

Vă rugăm să parcurgeți  Politica de Cookies, care face parte din prezentul Document.

3. Servicii și produse oferite

3.1. Toate serviciile și produsele afișate pe site sunt cu titlu de prezentare, ele putând oricând suferi modificări privind prețul și specificațiile , fără notificări prealabile a Clientului/Cumpărătorului/ Vizitatorului. 

3.2. Rezervarea unui serviciu/ plasarea unei comenzi este condiționată de comunicarea prin e-mail sau telefon cu ThinkBlu.ro. Rezervarea/Plasarea comenzii este confirmată doar după primirea de către Client/Cumpărător a unui email/telefon de confirmare a rezervării efectuate. 

3.3. Prin înregistrarea unei Rezervări/Plasare de comandă pe  www.thinkblu.ro, Cumpărătorul este de acord cu forma de comunicare (telefonic sau e-mail) prin care Vânzător/Prestator de servicii își derulează operațiunile comerciale.

3.4. Notificarea primita de către Cumpărător, după efectuarea Rezervării/Plasării de comandă are rol de informare și reprezintă acceptarea Rezervării. Aceasta notificare se face electronic (e-mail) sau telefonic.

3.5. Contractul se consideră încheiat (ambele parți sunt de acord și înțeleg pe deplin  termenii și condițiile de desfășurare ale contractului) între Vânzător/Prestator de servicii  și Cumpărător în momentul primirii de către Cumpărător de la Vânzător/Prestator de servicii , prin intermediul poștei electronice e-mail sau telefonic a notificării de acceptare a comenzii.

3.6. Documentele și informațiile puse la dispoziție de către Vânzător/Prestator de servicii  la livrarea Produselor/ Serviciilor vor sta la baza Contractului, în completarea acestuia fiind bonul fiscal/facturii emise de către Vânzător/Prestator de servicii  sau un furnizor al acestuia pentru Produsele achiziționate. 

3.7. Vânzător/Prestator de servicii își rezervă dreptul de a emite factură proformă sau factură avans pentru Produsele/Serviciile oferite. În cazul în care factura de avans sau factura proformă au fost emise, Cumpărătorul are obligația de a respecta termenii de plată stipulate în notificare sau pe factură. 

3.8. Accesul în vederea efectuării unei Rezervări ii este permis oricărui Client. Din motive justificate  S.C. THINKBLU SOLUTION S.R.L. își rezervă dreptul de a restricționa accesul Clientului/Cumpărătorului în vederea efectuării unei Rezervări/Plasării unei comenzi și/sau la unele din modalitățile de plată acceptate, în cazul în care consideră că în baza conduitei sau a activității Clientului/Cumpărătorului pe Site, acțiunile acestuia ar putea prejudicia în vreun fel S.C. THINKBLU SOLUTION S.R.L.. În oricare dintre aceste cazuri, Clientul/Cumpărătorul se poate adresa prin e-mail la adresa office@thinkblu.ro,  pentru a fi informat cu privire la motivele care au condus la aplicarea măsurilor susmenționate.

3.9. Comunicarea cu Vânzător/Prestator de servicii se poate realiza prin interacțiunea directă cu acesta sau prin adresa de e-mail office@thinkblu.ro sau telefonic. Vânzătorul/Prestatorul de servicii are libertatea de a gestiona informațiile primite fără a fi nevoit sa aducă justificări pentru aceasta.

3.10.  S.C. THINKBLU SOLUTION S.R.L.  poate publica pe Site informații despre Produse și/sau promoții practicate de către acesta sau de către oricare alt terț cu care  S.C. THINKBLU SOLUTION S.R.L.  are încheiate contracte de parteneriat, într-o anumită perioadă de timp și în limita stocului disponibil.

3.11. Toate tarifele aferente Produselor și/sau Serviciilor prezentate pe Site sunt exprimate în lei (RON) și includ T.V.A..

3.12. In condițiile prevăzute de lege, prețul Produselor afișat pe Site, include Taxa de timbru verde. În cazul în care Clientul/Cumpărătorul solicită detalii cu privire la suma exacta adăugată la prețul Bunului, acesta va contacta Think Blu prin e-mail la office@thinkblu.ro.

3.12. In cazul plăților online Vânzătorul/Prestatorul de servicii nu este/nu poate fi făcut responsabil pentru niciun alt cost suplimentar suportat de Cumpărător, incluzând dar nelimitând-se la comisioane de conversie valutară aplicate de către banca emitentă a cardului acestuia, în cazul în care moneda de emitere a acestuia diferă de RON. Responsabilitatea pentru aceasta acțiune o poartă numai Cumpărătorul.

3.12. Toate informațiile folosite pentru descrierea Produselor și/sau a Serviciilor disponibile pe Site (imagini statice / dinamice / prezentări multimedia / etc.) nu reprezintă o obligație contractuală din partea Vânzător/Prestatorului de servicii, acestea fiind utilizate exclusiv cu titlu de prezentare.

4. Cesionarea și subcontractarea serviciilor

Vânzătorul/Prestatorul de servicii poate cesiona și/sau subcontracta o terță parte pentru Servicii ce țin de onorarea Comenzii, cu informarea Cumpărătorului, nefiind necesar acordul acestuia. Vânzător/Prestatorul de servicii va fi întotdeauna responsabil față de Cumpărător pentru toate obligațiile contractuale.

5. Rezervarea bunurilor sau serviciilor/Plasarea comenzii

5.1. Clientul/Cumpărătorul poate efectua Rezervări pe Site, urmând a finaliza Rezervarea/Plasarea comenzii, urmând pașii indicați expres. Odată efectuată Rezervarea/Plasarea unei comenzi, un Produs și/sau un Serviciu este disponibil pentru rezervare în măsura în care există stoc disponibil pentru aceasta. Lipsa finalizării Rezervării, nu atrage după sine înregistrarea unei comenzi, implicit nici rezervarea automată a Produsului/ Serviciului.

5.2. Prin finalizarea Rezervării/Plasării comenzii, Cumpărătorul consimte ca toate datele furnizate de acesta, necesare procesului de rezervare, sunt corecte, complete și adevărate la data plasării Comenzii.

5.3. Prin finalizarea Rezervării, Cumpărătorul consimte că Vânzătorul/Prestatorul de servicii poate să îl contacteze, prin orice mijloc disponibil / agreat de Vânzător/Prestator de servicii , în orice situație în care este necesară contactarea Cumpărătorului.
5.4. Vânzătorul/Prestatorul de servicii poate anula Rezervarea/Plasarea comenzii efectuată de către Cumpărător, în urma unei notificări prealabile adresate Cumpărătorului, fără nicio obligație ulterioară a vreunei părți față de cealaltă sau fără ca vreo parte sa poată sa pretindă celeilalte daune-interese în următoarele cazuri:

 1. a) neacceptarea de către banca emitentă a cardului Cumpărătorului, a tranzacției, în cazul plății online;
  b) invalidarea tranzacției de către procesatorul de carduri agreat de  S.C. THINKBLU SOLUTION S.R.L., în cazul plății online;
  c) datele furnizate de către Client/Cumpărător, pe Site la secțiunea CONTACT sunt incomplete și/sau incorecte;
  d) Cumpărătorul are dreptul să se retragă din Contract, respectiv să renunțe la un Serviciu, invocând motive plauzibile(Rezervare/Plasare de comandă greșită din vina Vânzătorului/Prestatorului de servicii) și fără a suporta alte costuri .
  5. În cazul în care un Bun și/sau Serviciu comandat de către Cumpărător, nu poate fi livrat de către Vânzător/Prestatorul de servicii , acesta din urmă va informa Clientul/Cumpărătorul asupra acestui fapt și va returna în contul Cumpărătorului contravaloarea Bunului și/sau Serviciului achitată, în termen de maxim 15 (cincisprezece) zile de la data la care Vânzătorul/Prestatorul de servicii a luat la cunoștință acest fapt sau de la data la care Cumpărătorul și-a exprimat în mod expres intenția de reziliere a Contractului.

5.6. Informații cu privire la caracteristicile produsului sunt disponibile pe paginile produselor de pe Site-ul nostru. Din punct de vedere legal, conținutul Site-ului nu reprezintă o propunere pentru un contract de cumpărare, ci o prezentare a ofertelor noastre. Prin urmare, dacă plasați Rezervare prin intermediul Site-ului nostru, Rezervarea/Plasarea comenzii dvs. constituie o ofertă de cumpărare a unui produs listat pe acest Site. Rezervarea/Plasarea comenzii dvs. este urmată de acceptarea noastră, conform celor descrise în continuare.

5.7. Rezervarea poate fi plasată prin intermediul butonului de pe site și anume CONTACT. Pentru a face acest lucru, veți parcurge un proces simplu, la sfârșitul căruia veți confirma Rezervarea/Plasarea comenzii apăsând butonul “TRIMITE”. Butonul va indica în mod clar că plasarea rezervării/comenzii dvs. a avut succes, dar numai după ce v-ați dat acordul cu acești Termeni  și Condiții.

5.8. După plasarea unei rezervări/comenzi, veți primi un e-mail, sau un apel telefonic prin care confirmăm primirea și înregistrarea rezervării dvs. (“Primire Rezervare/Plasare comandă/ Confirmare”). Acest lucru nu înseamnă ca această Rezervare/Plasare de comandă fost acceptată. Astfel cum a fost stabilit mai sus, Rezervarea/Plasarea comenzii dvs. constituie o ofertă de cumpărare efectuată de dvs. a unui produs listat pe Site-ul nostru. Toate rezervările sunt supuse acceptării de către noi. Contractul dintre dvs. și noi va fi format numai după acceptarea de către noi a rezervării/plasării comenzii dvs. Contractul se va referi doar la acele produse pentru care am acceptat Rezervarea/Plasarea comenzii plasată de către dvs., urmând a va transmite o confirmare de acceptare a rezervării printr-un e-mail prin care vă informăm ca Rezervarea/Plasarea comenzii dvs. a fost acceptată. În cazul în care nu putem onora o Rezervare/Comandă din cauza gradului ridicat de ocupare, eroare tehnică ori neconformități constatate în momentul procesului de rezervare/comandă, vă vom informa cu privire la aceasta situație și vom rambursa sumele plătite de către Dvs. pentru aceste rezervări, daca este cazul, în conformitate cu dispozițiile de rambursare din secțiunea referitoare la drepturile dvs. statutare de retragere prevăzute în aceste Condiții de Furnizare, în decurs de cel mult 15 (cincisprezece) zile de la data la care ne-ați comunicat decizia Dvs. de terminare a contractului.

6. Confidențialitate

6.1. Toate informațiile confidențiale furnizate pe site-ul www.thinkblu.ro sunt utilizate de Vânzător/Prestator de servicii  doar în scopul pentru care au fost furnizate (rezervare/ contactare). Informații suplimentare privind Politica de Confidențialitate sau GDPR puteți găsi pe www.thinkblu.ro în secțiunea dedicată Politicii GDPR.

6.2.  S.C. THINKBLU SOLUTION S.R.L. va păstra confidențialitatea informațiilor de orice natură pe care le furnizați. Dezvăluirea informațiilor furnizate se va putea face doar in condițiile menționate în prezentul Document și/sau în secțiunea dedicată Politicii GDPR de pe www.thinkblu.ro .

6.3. Nicio declarație publică, promovare, comunicat de presă sau orice alt mod de dezvăluire către terțe părți nu va fi făcută de Cumpărător/Client cu privire la Comanda/Contract fără consimțământul prealabil scris al Vânzătorului/Prestatorului de servicii.

6.4. Prin transmiterea de informații sau materiale prin intermediul acestui site, oferiți Vânzătorului/Prestatorului de servicii acces nerestricționat și irevocabil la acestea, dreptul de a utiliza, reproduce, afișa, modifica, transmite și distribui aceste materiale sau informații. Sunteți, de asemenea, de acord ca Vânzătorul/Prestatorul de servicii  să poată utiliza liber, în interes propriu, aceste informații, S.C. THINKBLU SOLUTION S.R.L. nu va constitui subiect de obligații referitoare la confidențialitatea informațiilor trimise, dacă legislația în vigoare nu prevede alte specificări în acest sens.

7. Comunicări comerciale

7.1. Cumpărătorul/Utilizatorul își poate modifica în orice moment opțiunea cu privire la acordul dat Vânzătorului/Prestatorului de servicii  pentru Comunicările Comerciale conținând informații generale și tematice inclusiv informații cu privire la oferte sau promoții, în orice moment, după cum urmează:

 • prin contactarea  Vânzătorului /Prestatorului de servicii la adresa de mail office@thinkblu.ro.
 • renunțarea la primirea Comunicărilor Comerciale nu implică renunțarea la acceptul dat pentru prezentul Document.

7.2. De asemenea, pentru îmbunătățirea ofertei de Produse și Servicii și a experienței de cumpărare, vom folosi datele dvs. pentru efectuarea de cercetări de piața și sondaje de opinie. Informațiile obținute în urma acestor cercetării de piața și al sondajelor de opinie nu vor fi utilizate de noi în scopuri publicitare ci doar în cele menționate mai sus. Răspunsurile dvs. la cercetările de piața și sondajele de opinie nu vor fi asociate cu identitatea dvs., transmise către terți(alții decât partenerii noștri) și nici nu  vor fi publicate. Puteți obiecta la utilizarea datelor in scopuri de cercetare de piața și sondaje de opinie in orice moment, prin  mail la adresa office@thinkblu.ro sau prin contactarea directă a Vânzătorului/Prestatorului de servicii.

8. Fascturare - Plată

8.1. Prețurile Produselor și Serviciilor afișate în cadrul site-ului www.thinkblu.ro includ T.V.A. conform legislației în vigoare.

8.2. Prețul, modalitatea de plata și termenul de plată sunt specificate în fiecare Comandă. Vânzătorul/Prestatorul de servicii va emite către Cumpărător un bon fiscal/o factură pentru Produsele și Serviciile livrate, obligația Cumpărătorului fiind să furnizeze toate informațiile necesare emiterii facturii/ bonului fiscal conform cu legislația în vigoare.

8.3. Vânzătorul/Prestatorul de servicii va transmite Cumpărătorului bonul fiscal/factura aferentă Comenzii ce conține Produse și/sau Servicii vândute de S.C. THINKBLU SOLUTION S.R.L. odată cu livrarea Produselor/ Serviciilor sau prin posta electronică, la adresa de e-mail menționată de Cumpărător.

8.4. Prin trimiterea Comenzii, Cumpărătorul își exprima acordul să primească bonurile fiscale/facturile în format fizic la sediul companiei S.C. THINKBLU SOLUTION S.R.L..

8.5. În cazul în care bonurile fiscale/facturile nu ajung la Cumpărător te rugăm să ne sesizezi acest aspect în persoană la sediul companiei S.C. THINKBLU SOLUTION S.R.L., telefonic sau pe adresa de e-mail: office@thinkblu.ro.

9. Garanții și termene de valabilitate

9.1. Toate Produsele comercializate de către S.C. THINKBLU SOLUTION S.R.L., sunt conforme legislației în vigoare și politicilor comerciale din Codul Fiscal. Serviciile și componentele furnizate de către S.C. THINKBLU SOLUTION S.R.L. vin însoțite de certificate de garanție în conformitate cu legislația română și europeană.

9.2. S.C. THINKBLU SOLUTION S.R.L. deține certificatele de conformitate emise direct de producători pentru componentele utilizate.