PNRR - C6. I1 - Schema de ajutor de stat exceptată de la ajutorul de stat în vederea instalării de sisteme fotovotaice pentru consum propriu sau producție

PNRR - C6. I1 - Schema de ajutor de stat exceptată de la notificarea Programul prevede acordarea de finanțare din fondurile europene aferente Planului Național de Redresare și Reziliență (PNRR) pentru proiecte de investiții în capacitați noi de producere energie electrică din surse regenerabile (energie eoliană / energie solară), în vederea susținerii unei economii cu emisii scăzute de carbon. Investițiile se adresează celor care doresc să obțină energie din surse regenerabile pentru consum propriu sau producție.

Electric Up - I - sesiune închisă

Obiectul programului îl reprezintă finanţarea intreprinderilor mici și mijlocii și a operatorilor economici din domeniul HORECA pentru instalarea sistemelor de panouri fotovoltaice pentru producerea de energie electrică cu o putere instalată cuprinsă între 27 kWp și 100 kWp necesară consumului propriu și livrarea surplusului în Sistemul energetic național și a stațiilor de reîncărcare de 22 kW pentru vehicule electrice și electrice hibrid plug-in.

36

PROIECTE DEPUSE

34

PROIECTE ACCEPTATE LA FINANȚARE

Avize și Documentație

Pentru că timpul dumneavoastră este prețios noi ne ocupăm de obținerea ATR/CER pe toate zonele de distribuţie.

Proiectare și Execuție

Companie certificată ANRE pentru proiectarea și instalarea sistemelor fotovoltaice.

Mentenanță

Oferim servicii de mentenență preventivă și corectivă pentru sisteme fotovoltaice.

Consultanţă Tehnică

Oferim clienților noștri consultanță tehnică în dimensionarea corectă a instalației fotovoltaice.

Diriginte de șantier

Pe toată durata de implementare a proiectului oferim clienților noștri și serviciul de diriginte de șantier.

Programe Europene și Guvernamentale

Consultanță de specialitate pentru accesarea de fonduri nerambursabile pentru investiții în energie verde.