Despre Electric Up

ACCESEAZĂ PROGRAMUL CU THINK BLU SOLUTION

Obiectul programului îl reprezintă finanţarea intreprinderilor mici și mijlocii și a operatorilor economici din domeniul HORECA pentru instalarea sistemelor de panouri fotovoltaice pentru producerea de energie electrică cu o putere instalată cuprinsă între 27 kWp și 100 kWp necesară consumului propriu și livrarea surplusului în Sistemul energetic național și a stațiilor de reîncărcare de 22 kW pentru vehicule electrice și electrice hibrid plug-in, în conformitate cu prevederile legislației naționale și europene în vigoare privind schemele ajutorului de minimis, conform Regulamentului (UE) nr. 1.407/2013 al Comisiei din 18 decembrie 2013 privind aplicarea articolelor 107 și 108 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene ajutoarelor de minimis.

Electric UP

pe scurt

476 milioane de lei

100.000 €

100kW max 120kW

IMM-uri & HORECA

30% din valoarea proiectului/ se acordă la cerere

Minim o stație de încărcare auto / proiect de minim 22kW cu  2 porturi de încărcare

Scopul programului

FOnduri pentru un viitor verde

Scopul programului îl reprezintă creşterea gradului de utilizare a surselor regenerabile de energie și a eficienţei energetice, îmbunătăţirea calităţii aerului prin reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră, prin utilizarea sistemelor de panouri fotovoltaice pentru producerea de energie electrică necesară consumului propriu și livrarea surplusului în rețeaua națională de energie electrică, precum și stimularea utilizării autovehiculelor electrice și electrice hibrid plug-in, dezvoltarea transportului ecologic cu emisii reduse de gaze cu efect de seră prin montarea staţiilor de reîncărcare pentru vehicule electrice şi electrice hibrid plugin.

viitorul poate fi verde!

Aplică acum pentru Electric UP!

Știm cât de importante sunt astfel de programe pentru dumneavoastră și de aceea noi, echipa Think Blu Solution tratăm cu maximă seriozitate proiectele dumneavoastră.

40

Aplicări programe guvernamentale

Programul Electric UP!