FONDUL PENTRU MODERNIZARE

FINANȚARE NERAMBURSABILĂ PENTRU NOI CAPACITĂȚI DE
PRODUCȚIE A ENERGIEI DIN SURSE REGENERABILE

FORMULAR DE ÎNSCRIERE